blog2

Campagneblog #2 – Jong in Europa

Geen koeien, maar kennis

Jong in Europa betekent investeren in de toekomst door onderzoek en innovatie te ondersteunen in Europa. Al jaren investeert de Europese Unie het merendeel van haar begroting in landbouwsubsidies en regionale fondsen. De verhalen over kilometers onbereden snelwegen klinken als muziek in de oren van de anti-Europese partijen: als Brussel alleen maar aan geldverspilling doet, dan kunnen we er toch beter mee ophouden?

Wat mij betreft zijn deze cijfers binnenkort omgedraaid

Juist om Europa als continent sterker te maken, moeten we de begroting gaan hervormen, waar de D66-fractie de afgelopen periode al voor pleitte. Willen we onze toekomstige welvaart zeker stellen, dan is het belangrijk om juist nu te investeren in onderzoek en innovatie in plaats van in landbouwsubsidies.

De afgelopen zeven jaar werd meer dan 50 miljard euro uitgetrokken voor het stimuleren van technologisch onderzoek ten opzichte van bijna 60 miljard euro aan landbouwsubsidies per jaar. Wat mij betreft zijn deze cijfers binnenkort omgedraaid: investeren in kennis in plaats van koeien!

Besluitvorming

In 2000 stemden Europese regeringleiders in met de Lissabon-strategie om van Europa de meest concurrerende economie van de wereld te maken. Dit door structurele hervormingen door te voeren en de investeringen in onderzoek en onderwijs te verhogen.

Daarnaast werd er ook een duurzame en sociale dimensie geincorporeerd in deze strategie. Mede dankzij de wereldwijde financiele crisis en het vrijblijvende karakter van deze strategie is er helaas weinig van terecht gekomen.

Juist nu moeten deze speerpunten weer uit de ijskast worden gehaald, zodat we nu ook de jeugdwerkloosheid kunnen aanpakken,één van de belangrijkste uitdagingen waar Europa op dit moment voor staat.

Jonge mensen zijn ondernemende mensen

In eerdere uitingen pleitte ik al om het Erasmusprogramma toegankelijk te maken voor meer Europese studenten. Sinds dit jaar is er ook uitwisseling mogelijk voor jonge Europese ondernemers. Aangezien juist deze jonge mensen de economie moeten gaan aanjagen de komende jaren moeten vooral zij ondersteund worden.

Steeds meer jonge mensen kiezen ervoor om hun eigen bedrijf te starten. Alleen al in 2013 schreven in Nederland meer dan 4500 mensen onder de 20 zich in bij de Kamer van Koophandel.

Jongeren zien dat ondernemerschap een heel goed alternatief is om iets van hun eigen toekomst te maken. Deze groep wordt echter nog te weinig gehoord en teveel geremd door onnodige regelgeving

Minder barrieres

Maar het gaat niet alleen om geld, er zijn momenteel nog teveel barrières die jonge ondernemers in de weg zitten. Het Europees Parlement moet zich inzetten voor het toegankelijker maken van wetenschappelijke kennis voor jonge ondernemers en het vereenvoudigen van regelgeving.

Sinds dit jaar is er ook uitwisseling mogelijk voor jonge Europese ondernemers

 

Alleen op deze manier kunnen we deze groep jonge ondernemers in Europa houden, in plaats van dat ze naar de Verenigde Staten verkassen, waar de regels voor startende ondernemers wel versimpeld zijn.

Europa heeft genoeg talent aan boord, maar dit moet wel op de juiste manier ondersteund worden. Het lef om daar de komende jaren in te investeren is dé mogelijkheid om uit de economische crisis te komen.