IMG_1025

Campagneblog #1 – Mens & recht

Van 8 tot en met 16 april zat ik namens de Internationale Federatie van Liberale Jongeren (IFLRY) in Boedapest voor de Train-de-Trainer in Mensenrechten-educatie voor de Raad van Europa. Ruim 30 jongeren uit verschillende Europese landen worden getraind om andere jongeren te leren wat mensenrechten zijn en hoe dat hun leven kan beïnvloeden.

Hier in Boedapest vliegen de termen je om de oren: De Raad van Europa, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie – de namen van meerdere organen die op Europees niveau actief zijn lijken nogal op elkaar. Dit maakt het er niet makkelijker op om uit te leggen hoe Europa beter kan, maar dat het beter kan en moet, is duidelijk!

Vooruitlopend op economische samenwerking (resulterend in de Europese Unie), besloot een aantal landen al in 1948 om bij elkaar te komen in de Raad van Europa om zich in te zetten voor het waarborgen van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Voor D66 is het belangrijk dat de EU en de Raad van Europa meer gaan samenwerken en elkaar versterken, bijvoorbeeld door toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Momenteel zie je dat in verschillende landen de basiswaarden van de Europese Unie helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Het gaat tegenwoordig vaak over mededingingsregels of het Stabiliteitspact, maar weinig over hoe we onze grondrechten beschermen. Een financieel gezond Europa is erg belangrijk, maar  D66 wil dezelfde daadkracht zien als het om mensenrechten gaat. Dit is de rol van de Commissie.

Mede dankzij D66 is er nu al een Eurocommissaris met de portefeuille grondrechten, maar er moet nog meer gebeuren. Om te beginnen zou de Europese Unie als geheel moeten toetreden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waarom is dit zo belangrijk?

Het gaat tegenwoordig vaak over mededingingsregels of het Stabiliteitspact, maar weinig over hoe we onze grondrechten beschermen.

Ik zit nu in Hongarije, het perfecte voorbeeld. De regerende partij Fidesz is met een twee derde meerderheid in het Parlement in staat om de grondwet eigenhandig aan te passen. Dit gebeurt regelmatig en hoewel ‘binnen de regels’ is het niet democratisch. Toch wordt Orban stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden door zijn politieke vrienden bij de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van de Christen-democraten waartoe ook het CDA behoort.

Dat Orban vrij willekeurig de grondwet van zijn land aan kan passen is nog tot daar aan toe, maar de aanpassingen die hij doet zijn bovendien inhoudelijk zorgelijk. Bovendien werkt hij samen met een nog extremere partij Jobbik. Deze partij flirt openlijk met nationalistische retoriek richting de Hongaarse minderheid in buurland Roemenië. Daarnaast is er een sterk anti-semitisch sentiment en worden homoseksuelen gediscrimineerd. En wat kan de EU doen? Niet veel.

Als kandidaat voor het Europees Parlement wil ik me inzetten voor de versterking van het beschermen van de mensenrechten op Europees niveau.

Als de EU als Unie toetreedt tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het verdrag van de Raad van Europa) kan het als Unie de misstanden in Hongarije aan de kaak stellen. Nu kunnen alleen individuele lidstaten dat doen omdat zij elk het Verdrag ondertekend hebben.

Als kandidaat voor het Europees Parlement wil ik me inzetten voor de versterking van het beschermen van de mensenrechten op Europees niveau. Daar is betere samenwerking tussen de lidstaten voor nodig, als ook de samenwerking met de Raad van Europa. Zodat we als continent niet gemakkelijk vervallen in ouderwetse, discriminerende leuzen, maar optimistisch de toekomst tegemoet gaan.

In deze blog lichtte ik slechts één manier eruit om mensenrechten sterker te waarborgen in de EU. Maar er zijn nog meer verbeterpunten. Zo moet het Handvest van de Grondrechten algemeen bindend worden. Het Agentschap ter Bescherming van Grondrechten moet versterkt worden. En last but not least: Europese maatregelen moeten altijd onderworpen kunnen worden aan gerechtelijke toetsing door het Europese Hof van Justitie.