All posts by Pauline

blog2

Campagneblog #2 – Jong in Europa

Geen koeien, maar kennis

Jong in Europa betekent investeren in de toekomst door onderzoek en innovatie te ondersteunen in Europa. Al jaren investeert de Europese Unie het merendeel van haar begroting in landbouwsubsidies en regionale fondsen. De verhalen over kilometers onbereden snelwegen klinken als muziek in de oren van de anti-Europese partijen: als Brussel alleen maar aan geldverspilling doet, dan kunnen we er toch beter mee ophouden?

Wat mij betreft zijn deze cijfers binnenkort omgedraaid

Juist om Europa als continent sterker te maken, moeten we de begroting gaan hervormen, waar de D66-fractie de afgelopen periode al voor pleitte. Willen we onze toekomstige welvaart zeker stellen, dan is het belangrijk om juist nu te investeren in onderzoek en innovatie in plaats van in landbouwsubsidies.

De afgelopen zeven jaar werd meer dan 50 miljard euro uitgetrokken voor het stimuleren van technologisch onderzoek ten opzichte van bijna 60 miljard euro aan landbouwsubsidies per jaar. Wat mij betreft zijn deze cijfers binnenkort omgedraaid: investeren in kennis in plaats van koeien!

Besluitvorming

In 2000 stemden Europese regeringleiders in met de Lissabon-strategie om van Europa de meest concurrerende economie van de wereld te maken. Dit door structurele hervormingen door te voeren en de investeringen in onderzoek en onderwijs te verhogen.

Daarnaast werd er ook een duurzame en sociale dimensie geincorporeerd in deze strategie. Mede dankzij de wereldwijde financiele crisis en het vrijblijvende karakter van deze strategie is er helaas weinig van terecht gekomen.

Juist nu moeten deze speerpunten weer uit de ijskast worden gehaald, zodat we nu ook de jeugdwerkloosheid kunnen aanpakken,één van de belangrijkste uitdagingen waar Europa op dit moment voor staat.

Jonge mensen zijn ondernemende mensen

In eerdere uitingen pleitte ik al om het Erasmusprogramma toegankelijk te maken voor meer Europese studenten. Sinds dit jaar is er ook uitwisseling mogelijk voor jonge Europese ondernemers. Aangezien juist deze jonge mensen de economie moeten gaan aanjagen de komende jaren moeten vooral zij ondersteund worden.

Steeds meer jonge mensen kiezen ervoor om hun eigen bedrijf te starten. Alleen al in 2013 schreven in Nederland meer dan 4500 mensen onder de 20 zich in bij de Kamer van Koophandel.

Jongeren zien dat ondernemerschap een heel goed alternatief is om iets van hun eigen toekomst te maken. Deze groep wordt echter nog te weinig gehoord en teveel geremd door onnodige regelgeving

Minder barrieres

Maar het gaat niet alleen om geld, er zijn momenteel nog teveel barrières die jonge ondernemers in de weg zitten. Het Europees Parlement moet zich inzetten voor het toegankelijker maken van wetenschappelijke kennis voor jonge ondernemers en het vereenvoudigen van regelgeving.

Sinds dit jaar is er ook uitwisseling mogelijk voor jonge Europese ondernemers

 

Alleen op deze manier kunnen we deze groep jonge ondernemers in Europa houden, in plaats van dat ze naar de Verenigde Staten verkassen, waar de regels voor startende ondernemers wel versimpeld zijn.

Europa heeft genoeg talent aan boord, maar dit moet wel op de juiste manier ondersteund worden. Het lef om daar de komende jaren in te investeren is dé mogelijkheid om uit de economische crisis te komen.

IMG_1025

Campagneblog #1 – Mens & recht

Van 8 tot en met 16 april zat ik namens de Internationale Federatie van Liberale Jongeren (IFLRY) in Boedapest voor de Train-de-Trainer in Mensenrechten-educatie voor de Raad van Europa. Ruim 30 jongeren uit verschillende Europese landen worden getraind om andere jongeren te leren wat mensenrechten zijn en hoe dat hun leven kan beïnvloeden.

Hier in Boedapest vliegen de termen je om de oren: De Raad van Europa, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie – de namen van meerdere organen die op Europees niveau actief zijn lijken nogal op elkaar. Dit maakt het er niet makkelijker op om uit te leggen hoe Europa beter kan, maar dat het beter kan en moet, is duidelijk!

Vooruitlopend op economische samenwerking (resulterend in de Europese Unie), besloot een aantal landen al in 1948 om bij elkaar te komen in de Raad van Europa om zich in te zetten voor het waarborgen van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Voor D66 is het belangrijk dat de EU en de Raad van Europa meer gaan samenwerken en elkaar versterken, bijvoorbeeld door toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Momenteel zie je dat in verschillende landen de basiswaarden van de Europese Unie helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Het gaat tegenwoordig vaak over mededingingsregels of het Stabiliteitspact, maar weinig over hoe we onze grondrechten beschermen. Een financieel gezond Europa is erg belangrijk, maar  D66 wil dezelfde daadkracht zien als het om mensenrechten gaat. Dit is de rol van de Commissie.

Mede dankzij D66 is er nu al een Eurocommissaris met de portefeuille grondrechten, maar er moet nog meer gebeuren. Om te beginnen zou de Europese Unie als geheel moeten toetreden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waarom is dit zo belangrijk?

Het gaat tegenwoordig vaak over mededingingsregels of het Stabiliteitspact, maar weinig over hoe we onze grondrechten beschermen.

Ik zit nu in Hongarije, het perfecte voorbeeld. De regerende partij Fidesz is met een twee derde meerderheid in het Parlement in staat om de grondwet eigenhandig aan te passen. Dit gebeurt regelmatig en hoewel ‘binnen de regels’ is het niet democratisch. Toch wordt Orban stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden door zijn politieke vrienden bij de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van de Christen-democraten waartoe ook het CDA behoort.

Dat Orban vrij willekeurig de grondwet van zijn land aan kan passen is nog tot daar aan toe, maar de aanpassingen die hij doet zijn bovendien inhoudelijk zorgelijk. Bovendien werkt hij samen met een nog extremere partij Jobbik. Deze partij flirt openlijk met nationalistische retoriek richting de Hongaarse minderheid in buurland Roemenië. Daarnaast is er een sterk anti-semitisch sentiment en worden homoseksuelen gediscrimineerd. En wat kan de EU doen? Niet veel.

Als kandidaat voor het Europees Parlement wil ik me inzetten voor de versterking van het beschermen van de mensenrechten op Europees niveau.

Als de EU als Unie toetreedt tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het verdrag van de Raad van Europa) kan het als Unie de misstanden in Hongarije aan de kaak stellen. Nu kunnen alleen individuele lidstaten dat doen omdat zij elk het Verdrag ondertekend hebben.

Als kandidaat voor het Europees Parlement wil ik me inzetten voor de versterking van het beschermen van de mensenrechten op Europees niveau. Daar is betere samenwerking tussen de lidstaten voor nodig, als ook de samenwerking met de Raad van Europa. Zodat we als continent niet gemakkelijk vervallen in ouderwetse, discriminerende leuzen, maar optimistisch de toekomst tegemoet gaan.

In deze blog lichtte ik slechts één manier eruit om mensenrechten sterker te waarborgen in de EU. Maar er zijn nog meer verbeterpunten. Zo moet het Handvest van de Grondrechten algemeen bindend worden. Het Agentschap ter Bescherming van Grondrechten moet versterkt worden. En last but not least: Europese maatregelen moeten altijd onderworpen kunnen worden aan gerechtelijke toetsing door het Europese Hof van Justitie.